English Learner Advisory Committee (ELAC)

  • 2023-2024 ELAC Meetings/Reuniones de ELAC 2023-2024

    • 22 de septiembre del 2023 a las 9:00 am          Agenda  & Minutes/Minutos
    • 9 de noviembre del 2023 a las 9:00 am             Agenda   & Minutes/Minutos
    • 13 de febrero del 2024 a las 9:00 am                Agenda   & Minutes/Minutos  
    • 5 de marzo del 2024 a las 9:00 am                   Agenda   & Minutes/Minutos